டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட் அட்டவணை " TNPL Cricket schedule டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட் அட்டவணை

 

ஜூலை.24 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஜூலை.25 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஜூலை.26 திருச்சி வாரியர்ஸ்–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஜூலை.27 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–காரைக்குடி காளை நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஜூலை.28 திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி*
ஜூலை.29 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–கோவை கிங்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.30 காரைக்குடி காளை–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நெல்லை மாலை 3.15 மணி*
,,
திருவள்ளூர் வீரன்ஸ்–திருச்சி வாரியர்ஸ் நெல்லை 7.15 மணி*


ஜூலை.31 கோவை கிங்ஸ்–திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஆக.1 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.2 காரைக்குடி காளை–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நத்தம் மாலை 3.15 மணி*
,,
திருச்சி வாரியர்ஸ்–மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஆக.3 தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ்–கோவை கிங்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.4 காரைக்குடி காளை–சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.5 திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–திருச்சி வாரியர்ஸ் நெல்லை மாலை 3.15 மணி*
,,
திருவள்ளூர் வீரன்ஸ்–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.6 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.7 திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–காரைக்குடி காளை நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.8 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.9 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–திருச்சி வாரியர்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஆக.10 கோவை கிங்ஸ்–மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஆக.11 காரைக்குடி காளை–திருச்சி வாரியர்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஆக.12 திருவள்ளூர் வீரன்ஸ்–கோவை கிங்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.13 தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ்–மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட் நத்தம் மாலை 3.15 மணி*
,,
திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஆக.14 திருச்சி வாரியர்ஸ்–கோவை கிங்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.15 முதலாவது தகுதி சுற்று சென்னை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.16 வெளியேற்றுதல் சுற்று நத்தம் இரவு 7.15 மணி*

ஆக.18 2–வது தகுதி சுற்று நெல்லை இரவு 7.15 மணி*

ஆக.20 இறுதிப்போட்டி சென்னை இரவு 7.15 மணி*
Share:

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துகளை இங்கு பதியுங்கள். பதிவின் கருவுக்குத் தொடர்பில்லாதவை, தனிநபர் தாக்குதல், அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் அறிவிப்பின்றி நீக்கப்படும்.

வாசகர்களின் கருத்துக்கு அதிரை எக்ஸ்பிரஸ் எவ்வகையிலும் பொறுப்பாகாது